Српска средњовековна култура

Српска средњовековна култура

Резултат теста

1. Које писмо се у српским земљама користи од 12. века и надаље?

2. Најстарији и најзначајнији наш верски спис на ћирилици из 12. века је...

3. Житија су...

4. Сава и Стефан Првовенчани обојица су написали:

5. Који манастир се налази на илустрацији?
6. Који манастир се налази на илустрацији?

7. Који манастир се налази на илустрацији?

8. Која црква се налази на илустрацији?

9. У ком се граду налази највећи архив везан за српску средњовековну државу?

10. На слици је:
11. На слици је приказан:

12. Ко је написао "Житије Светог Симеона"?

13. Где је у средњем веку било могуће стећи образовање?

14. На који начин су се умножавале књиге све до средине 15. века?

15. Објављен је на сабору у Скопљу 1349. Допуњен је 1354. године на сабору у Серу. Укупно је имао 201 члан. То је:
16. У Душановом законику закони су важили:

17. Означи три тврдње које се односе на Светог Саву.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ