Српска средњовековна култура

Српска средњовековна култура

Резултат теста

1. На који начин су се умножавале књиге све до средине 15. века?

2. На слици је:

3. У Душановом законику закони су важили:

4. Где је у средњем веку било могуће стећи образовање?

5. У ком се граду налази највећи архив везан за српску средњовековну државу?

6. Које писмо се у српским земљама користи од 12. века и надаље?

7. Сава и Стефан Првовенчани обојица су написали:

8. Објављен је на сабору у Скопљу 1349. Допуњен је 1354. године на сабору у Серу. Укупно је имао 201 члан. То је:

9. Који манастир се налази на илустрацији?

10. Најстарији и најзначајнији наш верски спис на ћирилици из 12. века је...

11. Ко је написао "Житије Светог Симеона"?

12. Која црква се налази на илустрацији?

13. Житија су...

14. Који манастир се налази на илустрацији?

15. Који манастир се налази на илустрацији?

16. На слици је приказан:

17. Означи три тврдње које се односе на Светог Саву.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ