Полиноми – утврђивање

Полиноми – утврђивање

Полиноми

Полиноми

Резултат теста

1. Коефицијент монома 2x²y³z је

2. Израчунај 8x¹⁰+(-x¹⁰)=

3. Шта треба да ставиш на линију да добијеш тачну једнакост 5x+_____=13x

4. Који исти моном треба да ставиш на линије да добијеш тачну једнакост _______+_______+_______+_______=40x⁵

5. Израчунај 8x⁷+(−8x⁷)=
6. Степен монома abc je

7. Упрости израз 2,8x+6,2x

8. Израчунај 3x-2x-17x+5x=

9. Упрости израз 2a³+3a³+a³

10. Упрости израз 10x+(-6x)+(-x)-(-4x)
11. Израчунај 5x²+5x²+5x²+5x²=

12. Израчунај -10x-(-3x)=

13. Коефицијент монома −xy⁴ је

14. Израз 5x+5x+5x+5x+5x je

15. 10-3x је
16. Променљив део сређеног израза 98765x+12345x је

17. Упрости израз a⁵-3a⁵

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ