Обим круга. Број π. (напредни ниво)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Обим круга. Број π.

Обим круга. Број π. (основни ниво)

Резултат теста

1. У квадрат странице 10cm уписана је кружница. Обим те кружнице је:

2. Пут који пређе врх мале казаљке, чија је дужина 5cm, од поднева до поноћи једног дана једнак је:

3. Обим једног круга је 20π cm, а другог 12π cm. За колико се разликују полупречници тих кругова?

4. Обим описане кружнице око правоуглог троугла је 37π cm.Израчунати дужину тежишне дужи која одговара хипотенузи.

5. Најмање растојање две концентричне кружнице је 10cm. Одредити разлику обима ове две кружнице.
6. Стаза за трку аутомобила кружног је облика пречника 7 000 . Којом је брзином Флојд возио ако је 15 кругова прешао за 1 сат и 30 минута?

7. Дате су две концентричне кружнице. Пречник већег круга је 5dm.Ако тетива већег круга чија је дужина 14cm додирује мањи круг, одредити разлику обима та два круга.

8. Колики пут пређе точак колица за бебе полупречника 0,12 m ако се окрене 100 пута?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ