„Мали Принц”- тест

„Мали Принц” – тест

Локатив – тест

Граматика и правопис – тест

„Мали Принц” – тест

Резултат теста

1. Антоан де Сент Егзипери, писац романа, по свом занимању био је:

2. Шта представља овај цртеж?

3. Која од наведених реченица припада афоризмима?

4. На кога је све Мали Принц наишао док је обилазио планете?

5. Због чега се писац у посвети извињава деци?
6. Да ли можемо са сигурношћу да кажемо које је време одвијања радње?

7. Шта је, по мишљењу Малог Принца, најлепше код пустиња?

8. Кога је Мали Принц прво срео када је стигао на планету Земљу?

9. Реченицу „Човек само срцем добро види, суштина се очима не да сагледати” изговара:

10. Реченицу „Ти ћеш имати звезде које се знају смејати” Мали Принц упућује:
11. Како се радња разрешава у епилогу романа?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ