Kретање – тест (4.р.)

Kретање – четврти разред

Резултат теста

1. Шта је кретање?

2. Шта је путања?

3. Шта је пут?

4. Шта је брзина кретања?

5. Да ли постоји мировање?
6. Звук се преноси кретањем?

7. Како се тела покрећу?

8. Које тело се креће брже?

9. Од чега зависи кретање тела?

10. Којим јединицама мере изражавомо брзину тела?
11. Које врсте кретања разликујемо?

12. Aко је путања права линија, кретање тела које се по њој креће називамо ____________ кретање

13. Како делимо кретање према дужини пута које тело пређе за исто време?

14. Сила отпора зависи од?

15. __________ је тело окачено о конац, које може да се креће око тачке вешања.
16. _____ je свако кретање које се понавља на исти начин у току одређеног времена.

17. Од чега зависи брзина кретања клатна?

18. Тело које за краће време пређе дужи пут је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ