„Врабац и ласте“, Лав Николајевич Толстој – тест

„Врабац и ласте“, Лав Николајевич Толстој

Резултат теста

1. У ком је лицу исприповадана ова прича?

2. Приповедач у овој причи је:

3. Чије је било гнездо?

4. Зашто је врабац улетео у ластино гнездо?

5. Како су понашале ласте кад су угледале уљеза у свом гнезду?
6. Како се након тога понашао врабац?

7. Шта су ласте радиле на гнезду?

8. Шта су ласте учиниле на крају?

9. Шта сазнајемо из реченице испод слике?

10. Стреха је:
11. Означи особине врапца.

12. Означи особине ласте.

13. Место радње ове приче је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ