Биљни и животињски свет -тест

Биљни и животињски свет

Резултат теста

1. Обележи заједничке особине биљака и животиња.

2. Означи назив дрвећа који спада у листопадне шуме.

3. Како се креће животиња на приказаној слици?

4. Животиња на приказаној слици је:

5. Које биљке и животиње настањују воду и њену околину?
6. Ко чини флору једне терирорије?

7. Прама спољашној грађи биљке делимо на:

8. Ко чини фауну једне територије?

9. Означи тачну тврдњу.

10. Шта је заједничко за животиње на датој слици?
11. Избаци уљеза.

12. Kако се креће животиња на приказаној слици?

13. Шта се ослобађа при фотосинтези?

14. Животиња на приказаној слици припада групи:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ