Служба речи у реченици – тест

Служба речи у реченици – тест

Резултат теста

1. У служби предиката најчешће се налазе

2. Коју службу у реченици има истакнута реч? ЗБУЊЕНО нас је погледао.

3. У реченици ,,Давид гледа телевизију” објекат је:

4. У којој реченици је субјекат изостављен.

5. У којој реченици именица КРУШКЕ врши службу објекта.

6. ,,Мирков ранац је на школској клупи. ” У овој реченици атрибут је

7. Предикат добијамо на питање?

8. Одреди службу пистакнут речи у датој реченици. ,,Вредно дете ВРДНО УЧИ.”

9. Службу субјекта у реченици могу вршити...

10. Службу предиката у реченици могу вршити...

11. Субјекат добијамо на питање?

12. ,,Два голуба лете изнад школе”. У овој реченици реч ,,два” врши службу:

13. Главни реченични чланови су:

14. Која од следећих реченица је сложена?

15. Означи две реченицу у којима је истакнут објекат.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ