Обликовање рељефа дејством унутрашњих Земљиних сила

Обликовање рељефа дејством унутрашњих Земљиних сила

1. Хималаји и Анди су:

2. Основни омотачи унутрашње грађе Земље су Земљина кора, омотач језгра и Земљино _______.

3. Дејством унутрашњих сила:

4. Рељеф наше планете се непрестано мења.

5. Планине су сва узвишења изнад _____м надморске висине.
6. Планине се, према начину настанка, деле на раседне, набране и ______.

7. Највећа на свету је:

8. ______ представља сва узвишења, удубљења, равнине и неравнине на Земљиној површини.

9. Вертикално растојање између нивоа Светског мора и неког места на копну је:

10. Депресије имају _______ надморску висину.
11. Апалачи, Бразилске планине и Урал су громадне (раседне) планине.

12. Означити географске омотаче Земље:

13. __________ мењају и обликују постојеће и стварају нове облике рељефа.

14. Високе планине имају надморску висину:

15. При постанку набраних планина, основни облик у рељефу који настаје набирањем или хоризонталним покретима је бора.
16. Вулканске планине су изграђене од ______ стена.

17. Рељеф настаје и стално се мења заједничким радом унутрашњих и спољашњих сила Земље.

18. Највећа депресија је:

19. Спуштањем Земљине коре настају:

20. Тектонским покретима стварају се:
21. _________ привлачи све према центру Земље.

22. Топлота Земљине унутрашњости делује од:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста