Упоређивање троцифрених бројева- тест (3.р.)

Упоређивање троцифрених бројева- тест (3.р.)

1. 300+6+5___635- Означи веће/мање/једнако:

2. 900+20+7>972- Да ли је наведени исказ тачан?

3. Означи парне бројеве:

4. 8с 5д 2ј___852- Означи веће/мање/једнако:

5. 561___516- Означи веће/мање/једнако:
6. Који троцифрени број можемо написати користећи цифре 6, 8 и 2?

7. 7с 9д 6ј ___ 976 - Означи веће/мање/једнако:

8. Означи непаран број:

9. 243___421- Означи веће/мање/једнако:

10. 9с 8д 4ј > 984- Да ли је наведени исказ тачан?
11. Означи исправно написане бројеве од највећег до најмањег: 173, 137, 204, 120, 219 и 209.

12. Означи парне бројеве:

13. 877___817- Означи веће/мање/једнако:

14. Који троцифрени број можемо написати користећи цифре 3, 8, 9?

15. 400+40+8___484- Означи веће/мање/једнако:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста