Рељеф/Воде – тест

Рељеф/Воде – тест

Резултат теста

1. Изглед земљишта зовемо...

2. Равница је...

3. Ниже узвишење је...

4. Највише узвишење је...

5. У удубљења спадају...
6. Текућа вода је...

7. Стајаћа вода је...

8. Место где текућа вода избија из земље зовемо...

9. Крај реке, место где се она улива у другу воду, зовемо...

10. Пут реке од извора до ушћа зовемо...
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ