Najstariji period stare Grčke – test (5.r.)

Najstariji period stare Grčke

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Kako se drugačije naziva Kritska kultura?

2. Na Kritu su pisali kojim pismom?

3. Linearno B pismo se koristilo:

4. Bića koja su gradila visoke zidine u Mikeni nazivali su se ________.

5. Koja kultura je poznata po finoj keramici koju su zvali ljuska jajeta?
6. Izbaci sve uljeze koji NEMAJU veze sa Trojanskim ratom:

7. Prvi mitski letači su se zvali Dedal i ______.

8. Pesnik Homer je bio:

9. Koji deo tela je Ahilova slaba tačka?

10. Trojanski rat je trajao:
11. Homerova dela zovu se Ilijada i ______.

12. Čija je ideja trojanski konj?

13. Krit je:

14. Mikenska kultura je nastala na poluostrvu:

15. Izbaci pleme koje ne pripada Grcima:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ