„Два јарца“, Душко Трифуновић – тест

„Два јарца“, Душко Трифуновић

Резултат теста

1. Где су се нашли главни ликови из песме?

2. Како се понашају на почетку сусрета?

3. Зашто су се окупили навијачи?

4. Која песничка слика одговара првој строфи?

5. Шта значи "мерити се с неким"?
6. Како се јарчеви обраћају једно другом?

7. Која песничка слика одговара четвртој строфи?

8. У којој строфи долази до преокрета?

9. Шта је утицало на то да јерчеви престану са свађом?

10. Књижевна врста овог текста је:
11. Означи особине које одговарају јарчевима у песми.

12. Зашто се два јарца на крају песме смеју?

13. Означи аутора ове песме.

14. Шта значи "пасти с крушке"?

15. Шта нам поручује ова шаљива песма?
16. Које од наведених особина одговарају навијачима?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ