Једначине- непознати умањеник- тест (3.р.)

Једначине- непознати умањеник- тест (3.р.)

1. Одреди непознати умањеник: x – 98 = 327

2. Реши једначину: x-154=627.

3. Ако неки број умањимо за 576, разлика ће бити 192. Који број је у питању?

4. Ружица је замислила један број. Када је од тог броја одузела 289 добила је број 323. Који је број замислила Ружица?

5. Који број треба умањити за 371 да би се добио број 489?
6. Одреди непознати умањеник: x – 138 = 539

7. Реши једначину: x-428=162

8. Одреди непознати умањеник: x – 345 = 347

9. Одреди непознати умањеник: x – 219 = 489

10. Ана је купила четку за косу од 234 динара и мараму од 328 динара. Колико новца је Ана имала, ако јој је остало 438 динара?
11. Данијела је имала 845 динара. Купила је другарици поклон за рођендан. Колико је имала новца пре тога, ако јој је остало 125 динара?

12. Који број треба умањити разликом бројева 728 и 319 да би се добио број 171?

13. Одреди непознати умањеник: x – 631 = 178

14. Реши једначину: x-243=351

15. Иван је непознати број умањио за 183 и добио број 660. Израчунај непознати број.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста