Одређивање непознатог дељеника – утврђивање

Одређивање непознатог дељеника – утврђивање

Резултат теста

1. У једначини X : 5 = 50 непознат је:

2. Непознати дељеник добијамо тако што:

3. к : 3 = 5 Означи тачно решење.

4. X : 100 = 100 Означи тачно решење.

5. X : 40 = 400 Означи тачно решење.
6. m : 5 = 20 Означи тачно решење.

7. X : 26 = 33 Означи тачно решење.

8. c : 83 = 50 Означи тачно решење.

9. m : 212 = 40 Означи тачно решење.

10. У једнакости X : 20 = 500 помножи количник делиоцем. Означи једнакост која је тачно постављена.
11. Осморо деце је поделило кутију крем бананица. Свако дете је узело по 9 бананица. Колико је крем бананица било у кутији?

12. Када се непознати број подели бројем 5, добије се број 50. Одреди непознати број.

13. Колико салвета треба да поделе 7 девојчица, да би свака добила по 14?

14. Количник је најмањи двоцифрени број, а делилац број 5. Одреди дељеник.

15. Нина је замислила један број. Ако тај број је поделила бројем 5 и добила је број 10. Који је број замислила Нина?
16. Који број треба поделити бројем 16 да се добије количник 789 ?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ