Врсте речи и служба речи у реченици

Врсте речи и служба речи у реченици

Резултат теста

1. Која од понуђених речи није именица?

2. Означи заједничке именице:

3. Означи збирне именице:

4. Како гласи друго лице множине?

5. . Која врста речи се добија на питање ЧИЈИ је неко или нешто?
6. Означи редне бројеве:

7. Ставио сам књигу на полицу. Коју службу речи врши реч ,,КЊИГУ''?

8. Означи градивне придеве:

9. Они су се јуче играли у школском дворишту. Предикат у овој реченици је:

10. Сваког дана у парку скакуће весела веверица. У овој реченици су дате прилошке одредбе за:
11. Мала Вера лепо пева. Коју службу врши реч МАЛА?

12. Небо је плаво. Предикат ЈЕ ПЛАВО је:

13. Дате речи: ШЕЋЕР, УЉЕ, ЗЛАТО, НАФТА су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ