Својства операције сабирања – тест

Својства операције сабирања

Резултат теста

1. Ако сабирцима замениш места, збир се неће променити.Ово својство операције сабирања назива се:

2. Здруживањем сабирака на различите начине збир се неће променити.Ово својство сабирања назива се:

3. Који број треба уписати на линији да би дата једнакост била тачна?

4. Одреди непознати број без рачунања датог израза.

5. Како ће се променити збир ако један сабирак увећаш за 50, а други сабирак умањиш за 300?
6. Ако је а + b = 5 000, одреди број с израза приказаног на слици.

7. Ако један сабирак увећаш за неки број, а други умањиш за исти тај број, збир се неће променити. Ово својство назива се:

8. Збир два броја је 16 205.Колико ће износити нови збир ако први сабирак умањиш за 5 000, а други сабирак увећаш за 3 000?

9. Ако било који од сабирака увећаш за неки број, збир ће:

10. Како ће се променити збир ако један од сабирака умањиш за 56 789?
11. На два градилишта је довезено 14 600 цигала.Са првог је продато 7 259 цигала, а на друго је довезено још 550 цигала. Колико цигала за продају се налази укупно на оба градилишта?

12. Означи тачне тврдње.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ