Српски језик – провера знања

Српски језик – провера знања

Резултат теста

1. Песму "Школа" написао је:

2. Колико слогова има реч ЦАР?

3. Која реченица је правилно написана?

4. На крају заповедне реченице пишемо:

5. Која реченица је правилно написана?
6. Реченица: "Данас је среда" по значењу је:

7. Песму "Тајна" написао је:

8. Реченица: "Заврши домаћи!" по значењу је:

9. Колико слогова има реч ЛАСТА?

10. Стих: "У Новом Саду свануло вече" је из песме:
11. Реченица: "Који је данас дан?" по значењу је

12. Песму "Десет љутих гусара" написао је:

13. На крају узвичне реченице пишемо:

14. Колико слогова има реч МАРАМА?

15. На крају обавештајне реченице пишемо:
16. На крају упитне реченице пишемо:

17. Колико слогова има реч ОКЛАГИЈА ?

18. Реченица: "Ура, добио сам петицу!" по значењу је:

19. Стих: "Неко своју тајну не би испичао ни у сну" је из песме:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ