Сабирање и одузимање бројева до 10 – тест (напредни ниво)

Сличне провере у Ворд формату преузмите ОВДЕ ОВДЕ ОВДЕ

Погледајте и Сабирање и одузимање бројева до 10 – тест (основни и средњи ниво)

Сабирање и одузимање до 10

Сабирање и одузимање бројева до 10 – тест (напредни ниво)

Резултат теста

1. 2 +__ + 1 = 7

2. Упореди: 9 - 4 ___3 + 2

3. (6 + 3 ) - 8 =

4. (10 - 2) - 8 =

5. Сабирци субројеви 2, 6 и 1. Израчунај збир.
6. Ако је умањилац 3, а разлика 4, колики је умањеник?

7. На полици је 6 књига, а на даругој 2 мање. Колико је књига на обе полице?

8. Први сабирак је број 4, а други сабирак је разлика бројева 7 и 3. Израчунај збир.

9. Јован има 4 гвоздена и 5 стаклених кликера. Аца има 3 кликера мање од Јована. Колико Аца има кликера?

10. Сабирци су бројеви 2, 0, 4, и 3. Израчунај збир.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ