Музичка култура, 1. разред (3. део: музичке варијације)

Музичка култура, 1. разред (3. део: музичке варијације)

Музичка култура, 1. разред (1. део: музичка добродошлица)

Музичка култура, 1. разред (2. део: музичка чаролија)

Музичка култура, 1. разред (4. део: музичка панорама)

Резултат теста

slika

1. Ако група певача броји више од 8 чланова који певају заједнички, они чине:

2. Велика група музичара који заједно свирају назива се:

3. Ко руководи оркестром:

4. Означи дувачки инструмент:

5. Који инструмент свира пијаниста:
6. Шта је то народно коло:

7. У колу може да се игра на три начина и то тако што се играчи ухвате за:

8. Инструмент који се веома често користи у народној музици је:

9. Особа која води коло назива се:

10. Виолина је музички инструмент који има:
11. Чиме се свира виолина:

12. Означи гудачки инструмент:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ