Сабирање и одузимање бројева до 10 – тест (основни и средњи ниво)

Сабирање и одузимање бројева до 10 – тест (основни и средњи ниво)

Погледајте и Сабирање и одузимање бројева до 10 – тест (напредни ниво)

Резултат теста

1. 5 + 3 =

2. 9 - 4 =

3. 4 + ___ = 10

4. 8 - ___ = 2

5. Сабирци су бројеви 7 и 2. Израчунај збир.
6. Израчунај разлику бројева 10 и 3.

7. Павле има 10 кликера. Колико ће му кликера остати ако брату поклони 6 кликера?

8. На грани је било 6 птица. Долетеле су 2, а одлетеле 4 птице. Колико је птица на грани?

9. Весна има 4 балона, а Јован 2 балона више. Колико укупно имају балона?

10. Весна је појела 5 колача, а Горан 2 мање. Колико су укупно појели колача?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ