Сабирање до 1000 са преласком преко десетице – тест

Сабирање до 1000 са преласком преко десетице

Резултат теста

1. Израчунај: 325 + 458 =

2. Израчунај: 456 + 227 =

3. Повежи тачно решење са датим изразом.

4. Који број је за 235 већи од броја 437?

5. У једној школи за одлазак на излет пријавило се 325 ученика нижих разреда и 468 ученика виших разреда. Колико се ученика ове школе пријавило за излет?
6. Који знак треба уписати у квадратић или = ?

7. Израчунај број који је за 534 већи од броја 427.

8. Јована је замислила број 325. Мирко је замислио број који је за 447 већи од Јованиног. Који је број замислиo Mиркo?

9. Формула 1 прелази 267 километара на час, а авион 218 километара више. Колико километара прелази авион за 1 час?

10. У једној згради живи 124 станара, а у другој 36 више. Колико станара живи у обе зграде?
11. Збир три броја је 251. Збир првог и другог је 129, а другог и трећег за 37 већи од од првог и другог.Израчунај вредност сваког од ова три броја.

12. Следбенику броја 328 додај најмањи непаран број 4. стотине.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ