„Први снег“, Војислав Илић – тест

„Први снег“, Војислав Илић

Резултат теста

1. Текст "Први снег" је:

2. Лахор је:

3. Зашто се у песми не помињу људи?

4. Где су у то доба људи из села?

5. Чији се траг види у првом снегу?
6. Колико има строфа у песми Војислава Илића "Први снег"?

7. Како се лисица креће по снегу?

8. Шта вреба лисица у селу?

9. Тема песме "Први снег" је:

10. Порука ове песме је:
11. Како изгледа природа у песми Први снег?

12. Ко је једини будан у песми Први снег?

13. Сумрак је:

14. Повежи именицу ШАПЕ са одговарајућим родом и бројем.

15. Придеви у наведеним стиховима су:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ