Писана слова латинице- д, џ, ђ, ф, х- тест (2.р.)

Писана слова латинице- д, џ, ђ, ф, х- тест (2.р.)

1. Да ли је реченица изнад исправно написана?

2. У ком глаголском времену је написана реченица изнад?

3. Напиши број 50 словима латинице:

4. Златно- на основу наведене речи напиши именицу латиничним словима:

5. Означи исправно написано писано латинично слово Ф:
6. Животиња са најдужим вратом је _________. (Одговор напиши латиничним словима)

7. Означи исправно написану реч 'диња' писаним словима латинице:

8. Дрвено- на основу наведене речи напиши именицу латиничним словима:

9. У ком глаголском времену је написана реченица изнад?

10. Означи исправно написано писано латинично слово Џ:
11. Да ли је реченица изнад исправно написана?

12. Који број је написан писаним словима латинице на фотографији изнад?

13. У кавезу је __________ и окреће точак. Погледај фотографију изнад и одговор напиши латиничним словима.

14. Који број је написан писаним словима латинице на фотографији изнад?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста