Природне појаве – провера знања

Природне појаве  – провера знања

Резултат теста

1. Помена положаја тела у односу на друго тело назива се:

2. Траг или замишљена линија по којој се тело креће назива се:

3. Дужина дела путање које тело пређе за одређено време назива се:

4. Мера узајамног деловања тела је:

5. Сила којом Земља привлачи сва тела назива се:
6. Брзина при падању тела биће већа када:

7. Брзина падања тела не зависи од масе.

8. Тело окачено о конац назива се:

9. Изабери тачне тврдње:

10. Изабери тачне тврдње:
11. Колика ће бити величина сенке зависи од:

12. Од чега зависи висина звука?

13. Звук се најспорије простире кроз гасовите средине, а најбрже кроз чврсте.

14. Наброј редом дугине боје.

15. Добри проводници струје су:
16. Где је дејство магнета најјаче?

17. Дејство магнета можемо ослабити ако:

18. Шта електрично коло отвара или затвара?

19. Усмерено кретање наелектрисања назива се:

20. Као и код наелектрисања, и код магнета се исти полови привлаче , а супротни одбијају.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ