Одузимање бројева (84-31)- тест (1.р.)

Одузимање бројева (84-31)- тест (1.р.)

1. На излет је кренуло 87 ученика. Међу њима има 44 дечака, а остало су девојчице. Колико је девојчица кренуло на излет?

2. Означи тачно решење наведеног израза- 56-24=__.

3. Означи тачно решење наведеног израза: 77-13=__.

4. Који је број за 33 мањи од броја 69?

5. Израчунај на приказани начин: 49-21=(40+__)-(20+__)=(40-__)+(__-__)=20+__=__. Резултат је:
6. Бака има 72 године. Унука је 48 година млађа од баке. Колико година има унука?

7. 79-11=69- Да ли је наведени израз тачан?

8. Који је број за 21 мањи од броја 47?

9. Који је број за 74 мањи од броја 99?

10. 48-23=52- Да ли је наведени израз тачан?
11. Који је број за 74 мањи од броја 97?

12. Означи тачно решење наведеног израза: 69-12=__.

13. 68-36=32- Да ли је наведени резултат тачан?

14. Израчунај разлику бројева: 26-11=__; 36-11=__ ; 46-11=__.

15. Допуни празну цртицу одговарајућим бројем: 84-31=(80+4)-(30+1)=(80-__)+(4-1)=50+3=53.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста