Десетице прве стотине- тест (1.р.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Десетице прве стотине- тест (1.р.)

1. ________ јединица чини једну десетицу.

2. Запиши цифрама број који се састоји од 10Д:

3. Десет десетица чини једну стотину.

4. Запиши цифрама број који се састоји од 8Д:

5. Запиши речима дати редни број: 50.
6. Исправно написан број 60 речима је:

7. Напиши број 20 речима.

8. Која десетица прве стотине недостаје: 90-___-70-60-50?

9. Запиши речима дати редни број: 90.

10. Означи нетачно написане називе бројева:
11. Запиши речима дати редни број: 100.

12. Означи неправилно написан број:

13. Означи број 50 записан речима:

14. 30-40-__-60-70-80. Која десетица прве стотине недостаје?

15. Запиши цифрама број који се састоји од 6Д:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста