Одређивање непознатог чиниоца – тест (2.р.)

Одређивање непознатог чиниоца – тест (2.р.)

Резултат теста

1. ___ X 6 = 30

2. 8 X ___ = 48

3. ___ X 9 = 81

4. 9 X ___ = 45

5. 3 X ___ = 12
6. 3 X ___= 18

7. 5 X ___ = 20

8. 6 X ___ = 24

9. 4 X ___ = 16

10. ___ X 10 = 100
11. 3 X ___= 24

12. 6 X ___= 48

13. 7 X ___= 21

14. ___ X 5 = 35

15. ___ X 4 = 32
16. 9 X ___= 54

17. ___ X 8 = 56

18. 8 X ___ = 64

19. ___ X 9 = 36

20. 9 X ___= 72
21. 2 X ___= 18

22. 8 X ___ = 56

23. ___ X 7=63

24. 6 X ___= 42

25. 5 X ___ = 15
26. 7 X __ = 14

27. ___ X 4 = 36

28. 7 X ___ = 49

29. 5 X ___ = 40

30. 2 X ___= 10
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ