Множење бројева 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 10

Множење бројева 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 10

Резултат теста

1. Израз 5+5+5+5 можемо да представимо као производ:

2. Израз 0+0+0+0+0 можемо да представимо као производ:

3. Израз 1+1+1+1+1+1 можемо да представимо као производ:

4. Израз 5+5+5+5+5+5+5+5 можемо да представимо као производ:

5. Израз 7+7 можемо да представимо као производ:
6. Израз 3+3+3+3+3 можемо да представимо као производ:

7. 7 ∙ 5 =

8. 10 ∙ 7 =

9. 6 ∙ 10 =

10. Изабери највећи производ!
11. Изабери највећи производ!

12. Изабери највећи производ!

13. Изабери најмањи производ!

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ