Множење броја 6 и бројем 6 – тест

Множење броја 6 и бројем 6

Резултат теста

1. Израчунај производ бројева 6 и 10.

2. У једној кући има 8 соба. Колико соба има у 6 таквих кућа?

3. Допуни једнакост. ___ · 6 = 30

4. Спој јастуче са мачком којој припада.

5. Колико укупно туфница имају бубамаре?Израчунај множењем.
6. Разлику бројева 52 и 48 уваћај 6 пута.

7. На зимовање је кренула група ученика другог разреда.Из првог одељења је кренуло 7 ученика.Из другог одељења је кренуло 6 пута више ученика него из првог. Колико је укупно ученика кренуло на зимовање?

8. Први чинилац је 6, а други чинилац је највећи непарни број прве десетице. Израчунај производ.

9. У једној перници има 8 оловака и у три пернице по 6 оловака.Колико има укупно оловака?

10. Душан чита стрип који има 65 страница.Шест дана је читао по 8 страница дневно.Колико старница му је још остало да прочита?
11. У школској сали је било у 6 редова по 10 столица.Ако је 17 столица слободних, колико је заузетих?

12. Деда је однео на пијацу 6 корпе по 7 лубеница.Колико је продао ако му је остало 19 лубеница??

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ