Линија и област

учитељица Наташа Мадић

1. Где се налази лопта?

2. Крива линија је?

3. Изломљена линија је?

4. Крива отворена линија је?

5. Где се налазе рибице?
6. Изломљена отворена линија је?

7. Где се птица налази?

8. Дуж је?

9. Изломљена затворена линија је?

10. Место на којем се секу линије назива се?
11. Тачке пресека обележавамо?

12. Крива затворена линија је?

13. Дуж цртамо?

14. Права линија је?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста