Сабирање и одузимање до 20- тест (1.р.)

Сабирање и одузимање до 20- тест (1.р.)

1. Израчунај колико има јагода у рачуници приказаној на фотографији изнад.

2. 16-5=9- Да ли је наведена једнакост тачна?

3. Милош слаже слагалицу од 20 делова. Остало му је да сложи још 6 делова. Колико делова слагалице је Милош сложио?

4. Допуни једнакост: __+8=20.

5. Ненад има 8 аутића мање од Стефана. Колико аутића има Ненад, ако Стефан има 13 аутића?
6. Израчунај: 16-4=__.

7. Допуни једнакост: 17-__=2.

8. У парку се игра 6 дечака и 4 девојчице више него дечака. Колико деце се игра у парку?

9. Највећи број друге десетице умањи најмањим једноцифреним непарним бројем. Резултат је:

10. Израчунај: 18-3=___.
11. Око игралишта је посађено 8 борова и 7 јела. Колико стабала је посађено?

12. Израчунај: 9+8=__.

13. 2+9=11- Да ли је наведена једнакост тачна?

14. Израчунај разлику бројева приказаних на фотографији изнад.

15. Израчунај: 4+9=___.
16. Мирко има 14 фломастера, а Павле 6. Колико укупно фломастера имају Мирко и Павле?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста