Лепо понашање у школи – тест

Лепо понашање у школи

Резултат теста

1. Упореди ове две слике.Означи који ученици се лепо понашају у учионици.

2. Означи тврдњу која приказује лепо понашање у школи.

3. Шта треба да урадиш уколико се овако нешто деси у школи?

4. За време малог одмора треба да:

5. За време великог одмора можеш да:
6. Означи слово испод слике која приказује лепо понашање у школи.

7. Означи слово испод слике која приказује ружно понашање у школи.

8. Означи који ученици се лепо понашају у ходнику школе.

9. Означи ружно понашање у школи.

10. Означи лепо понашање у школи.
11. Који дечак је спреман за час?

12. Посматрај слику и уочи који ученик/ученица лепо седи у клупи.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ