Сабирање бројева (8+5)- тест (1.р.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Сабирање бројева (8+5)- тест (1.р.)

1. Означи бројеве чији је збир 10:

2. Допуни: 5+5+3= (5+__)+3=10+3=13

3. Рачунај на горе приказани начин. Решење је _______.

4. Који број ћемо уписати уместо знака питања у задатку изнад?

5. Упиши одговарајући израз на одговарајуће место. Вредност израза на левој и десној страни треба да буде једнака.
6. Израчунај користећи својство здруживања сабирака: 6+4+4=(_____+_____)+_____=____+____=____. Решење је:

7. Први сабирак је највећи непарни број прве десетице. Други сабирак је први следбеник броја 7. Израчунај збир.

8. Милица је урадила 8 задатака из математике. Немања је урадио 8 више од Милице. Колико је задатака урадио Немања?

9. Допуни: 7+6=7+3+___=(7+3)+3=10+3=13

10. Упиши одговарајући израз на одговарајуће место. Вредност израза на левој и десној страни треба да буде једнака.
11. Који број ћемо дописати у другу половину срца да би вредност била 10?

12. У биоскоп је дошло 8 дечака и 5 девојчица. Колико је укупно деце дошло у биоскоп?

13. У акваријуму има 5 жутих и 8 црвених рибица. Колико укупно има рибица у акваријуму?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста