Јежева кућица, Бранко Ћопић – квиз

Јежева кућица, Бранко Ћопић – квиз

Резултат теста

1. ,,Јежеву кућицу“ је написао :

2. Означи тачан одговор. ,,Јежева кућица“ је:

3. Ко је славни ловац у овом делу?

4. Ко пише писмо јежу?

5. Писмо јежу је донео:
6. Како се јеж осећао после добијеног писма?

7. Шта ради јеж пред полазак код лије?

8. Како се зове лисица?

9. Лијин улаз је од:

10. Какав ручак је направила лија?
11. Где станује лија?

12. Ручак код лисице трајао је:

13. Зашто Јежурка жури кући после гозбе?

14. Јежа поштује:

15. Колико бодљи има Јежурка?
16. Пас кога се лија плаши зове се:

17. Чиме се бави Јежурка Јежић?

18. Каква је шума ноћу?

19. Зашто је лија кришом пошла за јежом?

20. За шта би вук дао своју кућицу?
21. За шта би дивља свиња дала своју кућицу?

22. Зашто су вук, медвед и дивља свиња мислили да је Јежурка будала?

23. Којим речима вук, медвед и дивља свиња описују јежеву кућицу?

24. Зашто лија напушта друштво својих пратилаца?

25. Како су на крају завршили вук, медведед и дивља свиња?
26. Зашто јеж воли свој дом?

27. Која је заједничка особина свих животиња које су кренуле ка Јежуркиној кућици?

28. Која пословица је порука ,,Јежеве кућице“?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ