Јединице мере за површину – тест

Јединице мере за површину – тест

Резултат теста

1. 6 m² je

2. 800 m² je

3. 60 cm² je

4. Који број треба уписати на линију тако да реченица буде тачна? 500 m² је исто што и _____ dm²

5. Који број треба уписати на линију тако да реченица буде тачна? 1 m² је исто што и _____ cm².
6. Који број треба уписати на линију тако да реченица буде тачна? 30 dm² је исто што и _____ cm².

7. Који број треба уписати на линију тако да реченица буде тачна? 78 dm² је исто што и _____ mm².

8. Који број треба уписати на линију тако да реченица буде тачна? 7 a је исто што и _____ m².

9. Који број треба уписати на линију тако да реченица буде тачна? 28 ha је исто што и _____ m².

10. Који број треба уписати на линију тако да реченица буде тачна? 74 ha је исто што и _____ a.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ