Изрази са две операције- тест (1.р.)

Изрази са две операције- тест (1.р.)

1. Заоружи тачну вредност израза: (6+3)-4=___.

2. Који број је за 4 већи од збира бројева 3 и 2?

3. Нађа има 7 крушака. Појела је једну, а од баке добила још две. Колико крушака сада има Нађа?

4. У једном воћњаку је било 4 стабла крушке и за два стабла више јабуке. Колiко је стабала воћа укупно у том воћњаку?

5. У једном кавезу се налазе 4 зеца, а у другом за 2 мање. Колико укупно зечева има у та два кавеза?
6. Први непарни претходник броја 10 умањи за збир првог следбеника броја 3 и првог претходника броја 5. Који број се добије?

7. Заокружи тачну вредност израза: (5-2)+1=___.

8. Од броја 8 одузми збир бројева 2 и 4. Који број се добије?

9. Који број се добије када се збир бројева 3 и 4 умањи за број 5?

10. Броју 4 додај збир бројева 3 и 2. Који број се добије?
11. Заокружи тачну вредност израза: 7-4+2=___.

12. Од броја 9 одузми разлику бројева 6 и 3. Који број се добије?

13. На аеродрому је било 10 авиона. Пре подне су одлетела три, а поподне су долетела два авиона. Колико је авиона остало на аеродрому?

14. Нина има 8 сличица. Иви је дала 2, а Ани 4. Колико јој је сличица остало?

15. Који број се добије када се број 2 увећа за разлику бројева 6 и 1?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста