Изглед и својства земљишта – тест

Изглед и својства земљишта – тест

Изглед и својства земљишта – презентација

Резултат теста

1. Означи тачан одговор.

2. Земљиште се разликује по _____, растреситости и влажности.

3. Означи тачан одговор.

4. Равница је равно земљиште.

5. Које земљиште је најпогодније за гајење биљака?
6. Које животиње живе у земљи?

7. Глина је врста земљишта. Људи праве од глине: цигле, саксије...

8. Брежуљак је:

9. Која реч означава супротно својство земљишта од растресито?

10. Уколико бисмо биљку ишчупали из земље, она би и даље расла.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ