Дељење бр. 2, 3, 4, 5 и 10 – тест

Дељење бр. 2, 3, 4, 5 и 10 – тест

Резултат теста

1. Половина броја 18 је број

2. Од датог низа бројева означи бројеве који су дељиви са 4

3. Означи парне бројеве до који су дељиви са три:

4. Означи бројеве од 15 до 30 који су дељиви и са три и са четири:

5. Израчунај количник бројева 100 и 10.
6. Топола је висока 40 м, а јела пет пута нижа. Колика је висина јеле?

7. Тијана има 54 бомбона, а Маја шест пута мање. Колико бомбона има Маја?

8. Разлику бројева 50 и 18 умањи 4 пута. Резултат је..

9. На девет полица једнако је распоређено 45 књига. Колико књига има на једној полици?

10. Дељеник је број 60, а делилац најмањи двоцифрени број. Израчунај количник.
11. Ана и Петра беру цвеће. Ана је убрала 21, а Петра 7 пута мање. Колико цветова су убрале заједно?

12. Од количника бројева 25 и 5 одузми следбеник броја 4.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ