Једначине- непознати дељеник- тест (2.р.)

Једначине- непознати дељеник- тест (2.р.)

1. Израчунај непознати дељеник ако је делилац број 9, а количник број 7.

2. Израчунај непознати дељеник ако је делилац број 7, а количник број 6.

3. Колико цветова је употребљено за прављење четири иста букета ако се у сваком букету налази по 9 цветова?

4. Колико је Стефана имала бомбона ако их је поделила шесторици другова тако да је сваки добио по 3 бомбоне?

5. Реши једначину: x/6=9.
6. Реши једначину: x/4=9

7. Реши једначину: x/4=8.

8. Реши једначину: x/7=5.

9. Који број умањен 5 пута даје количник 7?

10. Реши једначину: x/9=8.
11. Реши једначину: x/8=9.

12. Колико бојица је распоређено у 4 кутије ако се у свакој кутији налази по 5 бојица? Израчунај: x/4=5.

13. Који број умањен 6 пута даје количник 3?

14. Реши једначину: x/4=5.

15. Реши једначину: x/7=8.
16. Реши једначину: x/6=7.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста