Замена места и здруживање чинилаца- тест (3.р.)

Замена места и здруживање чинилаца- тест (3.р.)

1. Израчунај и повежи са једнаким производом: (5*7)*3=___.

2. Израчунај и повежи са једнаким производом: (6*4)*5=___.

3. Израчунај и повежи са једнаким производом: (3*8)*4=___.

4. Замени места или здружи чиниоце и израчунај: 4*2*3=___. Резултат је:

5. Замени места или здружи чиниоце и израчунај: 5*10*2=___. Резултат је:
6. Израчунај: (9*2)*6=___.

7. Израчунај: (8*5)*7=___.

8. Израчунај: 3*(2*3)=___.

9. Замени места или здружи чиниоце и израчунај: 5*6*2=___.

10. Израчунај: (6*5)*7=___.
11. Израчунај: 3*(7*4)=___.

12. Израчунај: 5*(8*4)=___.

13. Израчунај: (6*6)*5=___.

14. Када је Златокоса ушла у колибу, на столу је затекла 3 тањира. У сваком тањиру је било по 3 колачића и 5 пута више шумских јагода. Колико шумских јагода је укупно било на столу?

15. Из сваког тањира је појела по 2 колачића и 6 пута више шумских јагода. Колико шумских јагода је појела Златокоса?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста