Зависност производа од чинилаца; сталност производа- тест (3.р.)

Зависност производа од чинилаца; сталност производа- тест (3.р.)

1. А=2, Б=30. Одреди А*(Б*2)=___.

2. А=2, Б=30. Одреди (А*2)*Б.

3. А=4, Б=20. Одреди А*(Б/2).

4. А=4, Б=20. Одреди (А/2)*Б.

5. Производ 2 броја је 300. Колики ће бити производ ако један од чинилаца повећамо 2 пута?
6. (40/2)*4=20*4=80- Шта се десило са 1. чиниоцем?

7. У аутобусу је било 10 путника. Цена једне карте је 60 динара. Колико су плаћене све карте?

8. Да је аутобусу било 2 пута мање путника, колико би тада коштале све карте?

9. A=10, Б=10. Одреди (А*2)*Б.

10. Производ 2 броја је 300. Колики ће бити производ ако један од чинилаца смањимо 2 пута?
11. Користећи својство сталности производа израчунај: 18*50=___. Резултат је:

12. А=6, Б=40. Одреди (А/2)*Б.

13. А=2, Б=100. Одреди (А*2)*Б.

14. Користећи својство сталности производа израчунај: 23*20=___. Резултат је:

15. А=8, Б=50. Одреди (А/2)*Б.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста