Дељење збира бројем- тест (2.р.)

Дељење збира бројем- тест (2.р.)

1. Бака је направила 18 медењака у облику срца и 24 медењака у облику звезде. Све медењаке је поделила тројици унука тако да сваки од њих добије исти број медењака. По колико медењака је добио сваки од њих?

2. Израчунај количник: (30+6)/4=___.

3. (16+24)/4___16/4+24/4-Означи веће/мање/једнако:

4. Израчунај количник: (70+2)/9=___.

5. Израчунај количник: (8+2)/2=___.
6. Израчунај количник: (20+4)/6=___.

7. Израчунај: (6+4)/2=___.

8. На четири полице распоређено је 20 великих и 24 мале шоље тако да на свакој полици буде исти број шоља. По колико шоља је на свакој полици?

9. Израчунај количник: (42+7)/7=___.

10. Израчунај количник: (15+5)/5=___.
11. У 4 групе треба поделити 16 дечака и 20 девојчица тако да у свакој групи буде исти број деце. По колико деце ће бити у свакој групи?

12. (14+21)/7___14/7+21/7- Означи веће/мање/једнако:

13. (25+35)/5___25+35/5- Означи веће/мање/једнако:

14. (12+18)/6___12/6+18- Означи веће/мање/једнако:

15. Израчунај количник: (50+4)/9=___.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста