Дељење бројем 1; дељење 0- тест (2.р.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Дељење бројем 1; дељење 0- тест (2.р.)

1. Израчунај: (100/1)-(8*6)=___.

2. 5*1+0/5__5-Означи веће/мање/једнако:

3. А=4. Израчунај 0/А.

4. А=7. Израчунај А/1.

5. Дељеник је нула, а делилац број 6. Одреди количник.
6. А=8, А/Б=1. Израчунај Б.

7. А=5, А/Б=1. Израчунај Б.

8. А=5. Израчунај 0/А.

9. Ако 0 поделиш са било којим бројем, количник ће бити једнак __.

10. А=15. Израчунај А/1.
11. Дељеник је број 13, а делилац број 1. Одреди количник.

12. А=56, Б=56. Израчунај А/Б.

13. А= 10, Б=10. Израчунај: А/Б.

14. 0/7+0*7__1-Означи веће/мање/једнако:

15. Ако су дељеник и делилац исти бројеви, количник је ______.
16. Израчунај: (54-8)+(0/3)=___.

17. Израчунај: (4*10)+(6/1)=___.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста