Насеља

Насеља

Резултат теста

1. Свако насеље има своје име.

2. Села су насеља мања од градова.

3. Сви људи који живе у истом насељу су:

4. На слици је приказано:

5. Означи чега само има у граду:
6. Означи занимања којима се људи баве само у селу:

7. Градови и села се разликују по:

8. Бројеви на левој страни улице су:

9. Типови насеља:

10. ______ су насеља у којима људи живе у породичним кућама, људи се претежно баве узгајањем биљака и животиња.
11. __________ су насеља у којима људи живе у стамбеним зградама или кућама, ту се налазе поште, банке, музеји, позоришта...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ