Дељење бројевима 7, 8 и 9 – тест (2.р.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Дељење бројевима 7,8 и 9- тест (2.р.)

1. Израчунај: 63/7=___.

2. Израчунај: 16/8=___.

3. Допуни једнакост: 72/___=9.

4. 42/7___56/8- означи веће/мање/једнако:

5. Одреди број који је 7 пута мањи од броја 42.
6. Допуни једнакост: ___/8=5.

7. На броду је 35 морнара, а на рибарском бродићу је 7 пута мање рибара. Колико рибара је на бродићу?

8. На 9 полица распоређене су 72 књиге тако да је на свакој полици исти број књига. Колико књига је на једној полици?

9. Стефана има 49 дрвених бојица и 7 пута мање фломастера. Колико фломастера има Стефана?

10. Израчунај: 48/8=___.
11. Који број је 8 пута мањи од броја 56?

12. Допуни једнакост: ___/9=6.

13. Пекар је направио 63 переце и 7 пута мање ђеврека. Колико ђеврека је направио пекар?

14. 56/7___40/8- означи веће/мање/једнако:

15. Израчунај: 14/7=___.
16. Дељеник је број 64. Делилац је број 8. Израчунај количник.

17. 45/9___21/7- означи веће/мање/једнако:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста