Жива и нежива природа- тест (1.р.)

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Природа- тест (1.р.)

1. Сличности живих бића су:

2. Да ли у води постоји растворен кисеоник?

3. ________ је течност без боје, мириса и укуса.

4. Вода у природи непрекидно кружи.

5. Веома плодно земљиште је:
6. Неживу природу чине:

7. ____________ је горњи површински слој Земље.

8. Живу природу чине:

9. Сунчева светлост омогућава фотосинтезу.

10. Биљке саме себи стварају храну.
11. Ваздух је смеса гасова, од којих је најбитнији:

12. Природа може бити:

13. Услови живота живих бића су:

14. Вода припада:

15. Природа је све што нас окружује, а што није направио човек.
16. На земљишту и у њему живе животиње.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста