Увод у множење – други разред

Увод у множење – други разред

Резултат теста

1. 5X6=

2. 4X8=

3. 5X9=

4. 4X0=

5. 10X3=
6. 6X6=

7. 8X3=

8. 3X7=

9. 5X4=

10. 2X1=
11. 4+4+4+4=

12. 9+9+9=

13. 8+8+8+8+8+8

14. 5+5+5+5+5+5+5

15. 6+6+6+6+6+6+6
16. 0+0+0+0+0

17. 7+7+7+7+7+7+7

18. 1+1+1+1+1

19. 2+2+2+2+2

20. 10+10+10+10+10+10
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ