„Тајна“, Мирослав Антић – тест

„Тајна“, Мирослав Антић

Резултат теста

1. Означи фотографију на којој је приказан писац Мирослав Антић.

2. Какве све могу бити тајне у овој песми?

3. Када за некога кажемо да је "тајанствен", мислимо да је:

4. Порука ове песме је:

5. Придеви у овој строфи су:
6. Зашто нам песник у песми ниједну тајну не открива?

7. Ако неко нешто таји, то значи да он:

8. Зашто песник користи речи шу, шу, шу?

9. Песма "Тајна" има:

10. Глави мотив ове песме је:
11. Шта значи реч збрајати?

12. Шта песник мисли да свако од нас има?

13. По мишљењу песника неко одмах каже тајну:

14. Коме поверавамо своје тајне?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ