Сабирање троцифрених бројева до 1000 – тест

Сабирање троцифрених бројева до 1000

Резултат теста

1. Израчунај: 456 + 231 =

2. Број 632 повећај збиром броја 56 и 94.

3. Израчунај: 456 + 440 =

4. Израчунај збир најмањег и највећег троцифреног броја који се пишу цифрама 3,5 и 2.

5. Два чамца плове један другом у сусрет.Први чамац је прешао 200m , а други 123m више.Колико је растојање између чамаца било на почетку ако им је до сусрета преостало још 142 m?

6. Повежи тачно решење са датим изразом.

7. Марама кошта 435 динара, а шешир је за 502 динара скупљи. Колико кошта шешир?

8. Први сабирак је збир бројева 435 и 203, а други сабирак је број 160 .Израчунај збир.

9. Радници су у току дана поставили по 132 m жичане ограде.Трећег дана је постављено још 233 m .Колико је матара ограде постављено за три дана?

10. У једном базену има 122 литара воде, а у другом 203 литара.Ако се у сваки базен улије још по 30 литара воде, колико ће воде бити у оба базена?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ